สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ! ยืนยันการออกสลาก หลักจากที่เลื่อนมา

0
862
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ! ยืนยันการออกสลาก หลักจากที่เลื่อนมา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ! ยืนยันการออกสลาก หลักจากที่เลื่อนมา และคืนเงินคนจอง

ประกาศ! ยืนยันการออกสลาก หลักจากที่เลื่อนมา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ! ยืนยันการออกสลาก หลักจากที่เลื่อนมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีการเลื่อนวันออกรางวัลสลากของงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวมถึงมาตรการของแต่ละจังหวัด ที่คัดกรองความเคลื่อนไหวของประชากรอย่างเข้มงวด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๑) มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสลาก ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. ระงับการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่จะจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ ยังคืนเงินของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ งวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจำหน่ายสลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้

เฟซบุ๊ก “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ของงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ดังนี้

  • เปิดทำรายการสั่งจอง ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30-12.00 น.
  • หากจำหน่ายสลากจอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ไม่หมด จะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันรับสลากจอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  • ผู้ที่ทำรายการจอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
  • ผู้ที่จะทำรายการสั่งจอง จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการจอง ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันจองสลาก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สั่งจองสลาก ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจสั่งจองสลาก และในการจำหน่ายสลาก ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อย ๆ สวมถุงมือขณะจำหน่าย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เป็นต้น

เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และสังคมส่วนรวม โดยการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และทำให้การจำหน่ายสลาก ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ.

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ข่าว

ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ queenufabet.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here